Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka
Dobrovoľný hasičský zbor obce - DHZO JelkaHOTLINE DHZO Jelka - 0910 440 110Predseda
- štatutárny zástupca DHZO, ktorý zastupuje DHZO a koná v jeho mene
MA. Attila Szüllő

Podpredseda – veliteľ
- zodpovedá za akcieschopnosť hasičského zboru a pripravenosť hasičskej techniky,
Jozef Kvarda

Podpredseda - prevencie
- zodpovedný za plnenie úloh výcvikového roku v oblasti protipožiarnej prevencii,
Mráz Pavol ml.

Tajomník
- vedie protokol došlej a odoslanej pošty, vybavuje korešpondenciu DHZO, o čom informuje predsedu DHZO, vedie kroniku DHZO, pokiaľ DHZO nemá povereného člena na jej vedenie
Dionýz Szabó

Pokladník

- spravuje finančné prostriedky a evidenciu majetku DHZO
Pavol Mráz st.

Organizačný referent

– zodpovedá za organizovanie členov na brigádnické práce pri výstavbe a oprave hasičskej zbrojnice, vodných zdrojov, získavanie dobrovoľných darcov krvi, zber odpadových surovín a pod., a za získavanie nových členov DHZO,
neobsadené

Referent mládeže

- venuje starostlivosť rozvoju práce s mládežou v DHZO, plneniu podielu DHZO na výchove mladej generácie na základe uznesení orgánov DPO SR
Ravaszová Beáta, Ravasz Ervin, Csaba Kvarda

Strojník

- zabezpečuje údržbu hasičskej techniky a sledovanie vykonávania opráv hasičskej techniky, výstroja a výzbroje, resp. za organizovanie údržby hasičskej zbrojnice
Tibor Varga, Pavol Mráz st., Ladislav Süll, Jozef Rémai st., Mráz Igor


Fotogaléria


24.06.2024
Obec Jelka