Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka
Projekt INCLUSIVEsport –  Športujme spolu pre inkluzívnu spoločnosť!NÁZOV PROJEKTU:
Športujme spolu pre inkluzívnu spoločnosť!

PRIJÍMATELIA
Obec Jelka
Szany Nagyközség Önkormányzata

ZAČIATOK REALIZÁCIE
01.10.2020

UKONČENIE REALIZÁCIE
31.08.2021

VÝŠKA PODPORY
49 880,77 EURO

#INCLUSIVEsport

PA4 : Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb  žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Plánované aktivity:
organizovanie podujatí medzi obcami / mestami za účelom nadviazania spolupráce medzi mladými ľuďmi, resp. mladými zdravotne postihnutými ľuďmi,

Strategický cieľ:
Cieľom je zlepšiť cezhraničnú spoluprácu medzi ľuďmi žijúcimi v pohraničnej oblasti prostredníctvom športu pre zlepšenie zdravia ľudí žijúcich a vytvorenie inkluzívnej spoločnosti.www.skhu.eu
www.rdvegtc-spf.eu


24.06.2024
Obec Jelka