Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka
Oznámenie o uložení listovej zásielky

  
Pre: Perla Pilová, Mierová 959/17, Jelka
Od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Pod číslom: OcÚJE-1844/2022
  
Menovanej má byť doručená písomnosť a môže si ju prevziať v podateľni Obecného úradu v Jelke, Mierová 959/17, 925 23 Jelka do 07.11.2022 (vrátane) počas pracovných dní v nasledovných časoch:
  
- v pondelok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod.,
- v utorok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
- v stredu od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 16:30 hod.,
- vo štvrtok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
- v piatok od 07:00 hod. do 12:00 hod..
 

Vyvesené: