Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka
Kultúra

    

Kultúrna referentka: Beáta Mészárosová  

        


Aktivity v kultúrnom dome

            
Pondelok: 
 

 

          Utorok :

 

            Streda:


          
         Piatok:

 

          Sobota:

 

 Obecná knižnica je denne otvorená od 10:00 do 16:00 hodiny.


V kultúrnom dome sa organizujú rôzne kultúrne udalosti, ako: koncerty, divadelné predstavenia, spevácke večery, literárne besedy, tvorivé dielne pre deti.

Kontakt:


24.06.2024
Obec Jelka