Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka
Vybavovanie žiadostíPostup pri vybavovaní žiadostí a sťažnostíPri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní sa postupuje v súlade so základnými pravidlami správneho konania - §3 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a primerane sa použijú aj jeho ustanovenia.

Medzi žiadosti patria:


Stanovujú sa nasledovné pravidlá a postup vybavovania:24.02.2024
Obec Jelka