Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka
Projekt Korene – tradície a kultúra,  odkaz našich  predkovNÁZOV PROJEKTU:
Korene – tradície a kultúra,  odkaz našich  predkov

PRIJÍMATELIA
Obec Jelka
Galgagyörk község önkormányzat

ZAČIATOK REALIZÁCIE
01.03.2021

UKONČENIE REALIZÁCIE
30.09.2021

VÝŠKA PODPORY
28.781,93 EURO

#korene

PA4 : Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb  žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Plánované aktivity:
organizovanie podujatí medzi obcami / mestami za účelom nadviazania spolupráce medzi mladými ľuďmi, resp. mladými zdravotne postihnutými ľuďmi

Strategický cieľ:
Rozšíriť a posilniť cezhraničnú spoluprácu obcí a ich občanov na báze odovzdávania kultúrneho odkazu predkov pre mladú generáciu  dvoch susediacich - prepojených  národov.www.skhu.eu
www.rdvegtc-spf.eu

Plagát projektu KORENE


21.04.2024
Obec Jelka