Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka
Komisie
1.,Komisia pre verejnú bezpečnos

                       


2.Komisia pre mládež, šport a školstvo3.Komisia pre rozvoj, usporiadanie obce a výstavbu4. Komisia pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo5.Komisia pre sociálne veci6. Komisia pre ochranu životného prostredia7. Komisia pre kultúru a spoluprácu so spoločenskými organizáciami24.02.2024
Obec Jelka