Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka
Komplexné služby obce - apríl 2021


Vážení obyvatelia,
v najbližších dňoch navštívia vaše domácnosti zamestnanci obce a poriadkovej služby, ktorí počas tejto návštevy vykonajú viac úkonov.

Čo bude pri návšteve vašej domácnosti vykonané?
 

1.     Čipovanie nádoby na komunálny odpad.

2.     Aktualizácia údajov o psoch v domácnosti, odovzdanie známky pre psa, poradenstvo.

3.     Odovzdanie 2 ks respirátorov FFP2 pre každého obyvateľa obce s trvalým pobytom v Jelke nad 10 rokov.

4.     Odovzdanie rozhodnutí za poplatky za komunálny odpad a miestne dane.
 

1.     Čipovanie nádoby na komunálny odpad

V rámci elektronizácie systému zberu komunálneho odpadu v našej obci začíname s čipovaním nádob na komunálny odpad. Je to ďalší krok vpred v rámci systému odpadového hospodárstva obce. Čipovať nádoby budeme po jednotlivých uliciach. O čase čipovania vás budeme vopred informovať obecným rozhlasom, e-mailmi a prostredníctvom sociálnych sietí.

 
 
 
 
Prečo čipujeme nádoby?

 
 
POZOR!

 
 
 
 
 
 
 
 

2.     Aktualizácia údajov o psoch v domácnosti, odovzdanie známky pre psa, poradenstvo

 

Mnohí z nás - obyvateľov obce už zažili rôzne príhody s voľne sa pohybujúcimi psami po našej obci. Väčšinou išlo o zabehnutých psov, ktorých zvyčajne hľadali ich majitelia. No riešili sme aj ťažšie prípady, ako napríklad napadnutia psom alebo nedostatočnú starostlivosť o psa. Máme v obci starostlivých majiteľov, ale aj chronicky sa opakujúce prípady, kedy sa majiteľ o psa nestará alebo nemá dostatočne zabezpečené oplotenie proti úteku psa.


Aké sú základné pravidlá a na čo treba pri chove psov dávať pozor?


Po mnohých mesiacoch práce, pomáhaní, dohováraní, riešení mnohých odchytov a hľadaní majiteľov zabehnutých psov sme dospeli k záveru, že je potrebné vykonať akýsi reštart celej „psíčkárskej“ agendy v našej obci. Preto zavádzame nový informačný systém evidencie psov v obci, ktorý nám má pomôcť byť lepšie informovaní a včas reagovať.


Čo to vlastne znamená a čo nás všetkých čaká?

 

Výsledkom sčítania psov bude, že budeme mať jasný prehľad o skutočnom počte psov v našej obci a žiaden pes nebude bez majiteľa alebo držiteľa. Po sčítaní budeme v prípade zabehnutia alebo úteku psa schopní rýchlo psa identifikovať a kontaktovať jeho majiteľa. V neposlednom rade pomôžeme túlavým a nechceným psom, aby si našli nový domov. Robíme to pre bezpečnosť a poriadok v našej obci.
 
 

3.     Respirátory pre obyvateľov obce

 

Zavedené sprísnené pandemické opatrenia ukladajú povinnosť od 15.3.2021 nosiť FFP2 respirátor občanom vo všetkých interiéroch, t.j. v obchodoch, vo verejných budovách a ďalších priestoroch. Je predpoklad, že takéto podmienky budú pretrvávať dlhšiu dobu. Obec v predchádzajúcom období už poskytla zadarmo každému občanovi obce nad 62 rokov 2 ks FFP2 respirátorov. Teraz obec pomoc obyvateľom rozširuje a zdarma poskytne každému svojmu obyvateľovi s trvalým pobytom v obci Jelka vo veku nad 10 rokov 2 ks FFP2 respirátorov.
 21.04.2024
Obec Jelka