Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka
Projekty realizované s podporou fondov EÚ  a ŠR SR v Jelke
Miestna občianska poriadková služba 2 v obci Jelka 


Hlavný cieľ projektu: Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Trvanie projektu: 9/20201 – 11/2022

Nenávratný finančný príspevok: 123 137,44 Eur

Typ projektu: Dopytovo orientovaný projekt

Prestupné bývanie - obec Jelka

 

Hlavný cieľ projektu: Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Trvanie projektu: 4/2019 – 12/2023

Nenávratný finančný príspevok: 511 107,70  €

Typ projektu: Dopytovo orientovaný projekt

 


Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

 
The Legacy Of European Union

 
 


Zdravie a čistota - základ života

 

Popis projektu: Rekonštrukcia sociálnych priestorov zdravotného strediska – Jelka

Trvanie projektu: 1/2021 – 3/2021

Výška dotácie:  42 355,61€

 

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Komunitné centrum - obec Jelka

 

Hlavný cieľ projektu: Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre

Trvanie projektu: 2/2019 – 4/2022

Nenávratný finančný príspevok: 296 586,33 €

Typ projektu: Dopytovo orientovaný projekt

 


Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR


 


Miestna občianska poriadková služba


Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie finančnej gramotnosti, zamestnateľnosti a zamestnanosti marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

Trvanie projektu: 9/2019 – 8/2021

Nenávratný finančný príspevok: 189 405,20 Eur

Typ projektu: Dopytovo orientovaný projekt

 


Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR
Komplexné zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy v Jelke


Komplexné zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy v Jelke


Projekt “XI. Jelčianske obecné dni” financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov


Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"

Účasť: projekt umožnil stretnutie 270 občanov, z ktorých 100 pochádzalo z obce Jelka (Slovensko), 35 z obce Somberek (Maďarsko), 35 z obce Szany (Maďarsko), 30 z obce Galgagyörk (Maďarsko) a 35 z obce Szil (Maďarsko) a 35 z obce Mutenice (Česká republika).

 

Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v obci Jelka (Slovensko) od 19.06.2015 do 21.06.2015 v budove kultúrneho domu, v budove obecného úradu a na hlavnom námestí Ilka a na futbalovom ihrisku.

 
Stručný opis:
 
1.    podujatie

Účasť: projekt umožnil stretnutie 270 občanov, z ktorých 100 pochádzalo z obce Jelka (Slovensko), 35 z obce Somberek (Maďarsko), 35 z obce Szany (Maďarsko), 30 z obce Galgagyörk (Maďarsko) a 35 z obce Szil (Maďarsko) a 35 z obce Mutenice (Česká republika).

 

Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v obci Jelka (Slovensko) v 19.06.2015 v budove kultúrneho domu, v budove obecného úradu a na hlavnom námestí Ilka

 

Dňa 19.06.2015 sa uskutočnila konferencia, ktorého témou bolo "Účasť občanov na demokratickom živote EÚ". Konferenciu nasledovali rôzne kultúrne a zábavné programy. Predstavili sa aj žiaci základných a materských škôl a Langaléta garabonciások. Výstava ľudových remesiel sprevádzal celé stretnutie.

 
2.    Podujatie
 

Účasť: projekt umožnil stretnutie 270 občanov, z ktorých 100 pochádzalo z obce Jelka (Slovensko), 35 z obce Somberek (Maďarsko), 35 z obce Szany (Maďarsko), 30 z obce Galgagyörk (Maďarsko) a 35 z obce Szil (Maďarsko) a 35 z obce Mutenice (Česká republika).

 

Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v obci Jelka (Slovensko) v 20.06.2015 v budove kultúrneho domu, v budove obecného úradu a na hlavnom námestí Ilka a na futbalovom ihrisku.

Dňa 20.06.2015 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na poznávanie rôznych kultúr, posilňovanie vzťahov medzi partnerskými obcami. Počas dňa sa účastníci mali možnosť vypočuť si prednášky a debatovať o Budúcnosti EÚ,potom nasledovali kultúrne, gastronomické a zábavné programy pre detí a dospelých.

Cieľom stretnutia zo dňa 20.06.2015 bolo aj zapojenie a rozšírenie znalostí žiakov o EÚ a o členských štátoch EÚ v podobe vedomostných súťaží a maľovaním na asfalt.

3.    podujatie
 

Účasť: projekt umožnil stretnutie 270 občanov, z ktorých 100 pochádzalo z obce Jelka (Slovensko), 35 z obce Somberek (Maďarsko), 35 z obce Szany (Maďarsko), 30 z obce Galgagyörk (Maďarsko) a 35 z obce Szil (Maďarsko) a 35 z obce Mutenice (Česká republika).

 

Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v obci Jelka (Slovensko) v 21.06.2015 v budove kultúrneho domu, v budove obecného úradu a na hlavnom námestí Ilka, kostol a na futbalovom ihrisku.

 
Dňa 21.06.2015 našli si vhodný program pre ich záujmy nadšenci športu aj kultúry. Konferencia „2015 - Európsky rok rozvoja“ tiež ponúkala zaujímavé prednášky pre účastníkov. Akcia sa skončila spoločným vyhodnotením stretnutia partnerských obcí.
Projekt: TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA V JELKE
Projekt je realizovaný v rámci operačného programu: "Zamestnanosť a sociálna inklúzia"
Projekt je realizovaný od 1.7.2014 do 30.11.2015

                        


                         "PRIESTOR PRE VAŠU PRÍLEŽITOSŤ"

     
www.esf.gov.sk      www.iazasi.gov.sk  Informačná tabuľa:

 

Podnikateľský  Inkubátor v Jelke a v SzanyiProgram cezhraničnej  spolupráce MR-SR:Podnikateĺský  Inkubátor v Jelke a v Szanyi
- Celkové schválené výdavky pre obec Jelka: 978.030,89 Eur
- Spoluúčasť  obce Jelka :5%


Vizualizácia:

Rekonštrukcia Základnej školy v Jelke


- Infraštruktúra vzdelávania - Rekonštrukcia Základnej školy v Jelke
- Celkové schválené opravnené výdavky: 1.038.639,91 Eur
- Spoluúčasť obce Jelka: 5%

 


                      

Fotodokumentácia:


        
                  

 


 

 
Rekonštrukcia obecnej hasičskej  zbrojnice v Jelke


- Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb - Rekonštrukcia obecnej hasičskej  zbrojnice v Jelke
- Celkové oprávnené výdavky: 261.531,59 Eur
- Spoluúčasť obce Jelka : 5%

                       

Fotodokumentácia:

                    


 


13.07.2024
Obec Jelka