Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

 

 

 


 

            Ohlasovňa pobytu v Jelke na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

 

 

24. 10. 2022  trvalý pobyt občanovi:

 


  Adriána Mikitová,  nar.19.01.1996

(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený)

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je obec  JELKA.

 

 

 

                                             

                                                                                                   Ing. Gabriel Kiš
                                                                                                         starosta    24.06.2024
Obec Jelka