Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » KONTAKTY
printer  vytlačiť  

Kontakty
Obecný Úrad                


Mierová 959/17
925 23 Jelka

Telefón: 031/ 7876 182
E-mail: obec@jelka.sk


STRÁNKOVÉ DNI

 


Pondelok:  07:00 - 12:00          13:00 - 16:00
Utorok:     nestránkový deň
Streda:     07:00 - 12:00          13:00 - 17:00
Štvrtok:    nestránkový deň
Piatok:      07:00 – 12:30


ZMENA STRÁNKOVÝCH HODÍN NA STAVEBNOM ÚRADE OD 16.05.2022:


Pondelok: nestránkový deň (zatvorené)

Utorok: nestránkový deň (zatvorené)

Streda: 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Štvrtok: nestránkový deň (zatvorené)

Piatok: 7:30 - 12:30 MSc. Melinda Németh

 Prednosta obecného úradu  prednosta@jelka.sk
 Ing. arch. Silvia Varjú

 Stavebná agenda  stavebnyurad@jelka.sk
 Eugen Németh
 
 Stavebná agenda a životné prostredie  stavebnyurad@jelka.sk
 Sidónia Banková

 Účtovníctvo  ekonom@jelka.sk
 PhDr. Nikoleta Molnáriová

 Evidencia obyvateľstva, sociálne zabezpečenie  socialne@jelka.sk
 Agneša Madarásová
 Marcela Štajgerová

Mzdová agenda, odpadové a miestne hospodárstvo  pam@jelka.sk
 Scarlett Kováčová

 Dane a agenda cintorína  dane@jelka.sk
 Viola Ravaszová

 Pokladňa  pokladna@jelka.sk
 Marta Szabóová

 Matričný úrad a podateľňa  matrika@jelka.sk
 Mgr. Gabriela Horváthová

 Kancelária starostu a právne oddelenie  pravne@jelka.sk

 


........................................................................................................................................................................
 


Kultúrny dom a knižnica                


Školská ulica 401
Telefón: 031/ 7876 110

 
Beáta Mészárosová

Referentka kultúrneho domu  kultura@jelka.sk
Zdenka Pongráczová

Knižnica v kultúrnom dome  kniznica@jelka.sk
........................................................................................................................................................................
   


Vodný kolový mlyn a skanzen

           

Telefón: 0905 133 095

OTVÁRACIE HODINY: OTVORENÝ S OBMEDZENIAMI VYPLÝVAJÚCIMI Z USMERNENÍ Z UVZSR

Letná sezóna / 1.apríl - 31.október /:          Pondelok až nedeľa 9:00 - 19:00
Zimná sezóna / 1. november - 31. marec /: Pondelok až nedeľa 9:00 - 16:00........................................................................................................................................................................Zberné miesto triedeného odpadu (za cintorínom)

Zberné miesto slúži na zber separovaného odpadu, výhradne len pre obyvateľov obce Jelka, ktorí majú uhradené poplatky za odpady v zmysle VZN obce Jelka. Každý občan, ktorý chce uložiť odpad na berné miesto, je povinný svoj odpad vytriediť a uložiť ho podľa druhu do správneho kontajnera. Na zbernom dvore je možné uložiť plasty, papier, sklo, kovy, VKM, biologicky rozložiteľný odpad a dreviny a objemový odpad.od 1.11 do 1.3

Streda:  
   08:00 - 16:00
Piatok:      08:00 - 16:00
Sobota:    08:00 - 16:00

od 1.3 do 31.10

Streda:     08:00 - 16:00
Piatok:      08:00 - 16:00
Sobota:    08:00 - 16:00........................................................................................................................................................................Dobrovoľný hasičský zbor obce Jelka a Poriadková služba


HOTLINE DHZO Jelka a poriadková služba - 0910 440 150

Emailový kontakt na priadkovú službu obce: ps@jelka.sk- novinky e-mailom