Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

R O Z H O D N U T I E PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY zo 4. novembra 2019 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

07.11.2019
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h. Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky ...

07.11.2019

Zverejňujeme voličom z našej obce elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o voľbu do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 prostredníctvom pošty. Záujemcov žiadame, aby svoju žiadosť o voľby poštou posielali na adresu: pam@jelka.sk

29.10.2019
- novinky e-mailom