Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

AVE odpadové hospodárstvo upozorňuje tých obyvateľov, ktorí podajú reklamáciu za nevyvezený odpad, aby smetné nádoby/vrece po reklamácii nechávali do vybavenia reklamácie na ulici.

09.03.2022

Vážení obyvatelia, od 01.03.2022 sa mení harmonogram zberu separovaného odpadu.

14.02.2022
Hlavná zmena pre obyvateľa je v tom, že v roku 2022 sa neplatia poplatky obci za komunálne odpady na osobu za rok, ale za množstvo vyprodukovaného NEVYTRIEDENÉHO odpadu. Po novom bude pevne stanovená ...

12.01.2022

Oplatí sa triediť odpad, keď zaň občan platí? Ako triediť obaly na vajíčka a rolky z toaletného papiera? Patrí polystyrén do triedeného zberu? Patrí obal zo spreja do triedeného zberu? Je potrebné obaly pred vyhodením do triedeného zberu umývať? Môže sa stať, že triedený zber skončí na skládke? Odpovede na tieto otázky nájdete v článku.

25.03.2021

Začiatkom roku 2019 sme zaviedli zmeny v odpadovom hospodárstve našej obce. Boli sme k tomu prinútení, nakoľko dovtedajší stav bol jednoducho neudržateľný. Neudržateľný z ekonomického, environmentálneho ale i z ľudského ....

20.10.2020
v roku 2019 sme zaviedli niekoľko opatrení na stabilizovanie odpadového hospodárstva v našej obci. Vďaka zavedeniu týchto nových opatrení, sa nám podarilo znížiť množstvo odvezeného komunálneho odpadu z obce o viac ako 300 ton/rok. Najväčšiu zásluhu na tejto úspore malo ...

02.02.2020

V júli tohto roka (2019) začali v našej obci platiť nové pravidlá v rámci odpadového hospodárstva. Vytvorili sme také podmienky, aby sme umožnili všetkým občanom legálne odovzdať všetky druhy štandardných odpadov z domácností ...

20.11.2019

- novinky e-mailom