Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Milí spoluobčania. Dovoľte mi, aby som sa vám prihovoril na konci jedného z najnáročnejších rokov, aké si vôbec pamätáme. Už dlhé mesiace nežijeme svoj obvyklý život. Nemôžeme sa stretávať, nemôžeme organizovať naše ....

01.01.2021
Mnohí naši obyvatelia sa v poslednom období sťažovali na rýchlu a bezohľadnú jazdu vodičov po našich miestnych komunikáciách. Pravdou je, že aj my sme boli svedkami mnohých nebezpečných situácií, keď vodiči nerešpektovali maximálnu povolenú rýchlosť v ....

23.07.2020

Vážení obyvatelia. Často sa stretávame s prípadmi, že obyvatelia, ktorí buď predali, kúpili či dedili nehnuteľnosti v katastri našej obce zabudli podať k 31.1. nasledujúceho roku daňové priznania. Preto si vám dovoľujeme túto povinnosť touto cestou pripomenúť.

17.01.2020


- novinky e-mailom