Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Mikroregión 11 PLUS a Klaster regionálneho rozvoja Vás srdečne pozývajú na zaujímavé podujatie – kombináciu člnkovania na Malom Dunaja (v Jelke) s následným objavovaním Mikroregiónu 11 PLUS na bicykli. Podujatie je organizované vo formáte zaPOIsa.sk

22.05.2022
Neustále pracujeme na zlepšovaní starostlivosti a kontrole psov v našej obci. V minulosti sme evidovali veľké množstvo zabehnutých či túlavých psov, ktorí pobehovali v našej obci. Mnohí obyvatelia sa báli a oprávnene sa dožadovali nápravy. Väčšina týchto psov bola neoznačená obecnými známkami, nemala mikročipy a častokrát akosi nebolo možné nájsť ani ich majiteľov. Preto sme zostavili a zaviedli komplexný ....

17.04.2022

každú jar pravidelne organizujeme čistenie intravilánu a extravilánu našej obce. Tohto roku vyhlasujeme na 19. marca – v sobotu Veľké jarné upratovanie obce Poprosíme všetkých obyvateľov, aby si pri tejto príležitosti upratali priestory pred svojimi domovmi, pozametali, upravili zeleň ...

10.03.2022
V zmysle zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia je prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci Jelka spotrebu palív a surovín z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a to za každý malý zdroj prevádzkovaný ...

28.01.2022

Snažíme sa o modernizáciu našej obce. Pred obecným úradom bol inštalovaná elektronická úradná tabuľa, na ktorej nájdete všetky zverejnené dokumenty, oznamy ako aj aktuality z ...

17.01.2022
Obecný úrad informuje obyvateľov, že v prípade, ak u nich v roku 2021 nastali zmeny týkajúce sa vlastníckych práv k ich nehnuteľnostiam a to tak, že: - nadobudli do vlastníctva nehnuteľnosť (kúpou, darom, dedičstvom, stavebným povolením, kolaudáciou) ....

17.01.2022

v najbližších dňoch navštívia vaše domácnosti zamestnanci obce a poriadkovej služby, ktorí počas tejto návštevy vykonajú viac úkonov. Čo bude pri návšteve vašej domácnosti vykonané? 1. Čipovanie nádoby na komunálny odpad. 2. Aktualizácia údajov o psoch v domácnostiach ...

11.04.2021

každoročne si pripomíname významný sviatok všetkých pedagogických pracovníkov. Je mi nesmierne ľúto, že kvôli pandemickej situácii nemôžeme spoločne osláviť Váš deň, odovzdať Vám kvietok. Napriek všetkému však chcem vyjadriť našu ...

29.03.2021
Ak ste v roku 2020 kúpili alebo predali nehnuteľnosť, príp. ste uskutočnili iné zmeny v súvislosti s vlastníctvom nehnuteľnosti (napr. nastala zmena druhu pozemku, bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné povolenie a pod.), je potrebné podať priznanie k dani z ....

10.01.2021

- novinky e-mailom