Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Zvýšenie bezpečnosti dopravy v našej obci


 

Mnohí naši obyvatelia sa v poslednom období sťažovali na rýchlu a bezohľadnú jazdu vodičov po našich miestnych komunikáciách. Pravdou je, že aj my sme boli svedkami mnohých nebezpečných situácií, keď vodiči nerešpektovali maximálnu povolenú rýchlosť v obci a svojou bezohľadnou jazdou ohrozovali ostatných účastníkov cestnej premávky ako i ostatných obyvateľov. Preto sme sa rozhodli túto situáciu riešiť a pristúpili sme k vypracovaniu dopravno-bezpečnostného projektu upokojenia dopravy v našej obci. Výsledkom tohto projektu je inštalácia vankúšových spomaľovačov  na troch  miestach na Mierovej ulici, na troch miestach na Novojelčanskej ulici a na jednom mieste na Jahodnej ulici. Všetky miesta boli starostlivo zvážené a prekonzultované s odborníkmi a následne aj schválené dopravným inšpektorátom v Galante. Na Mierovej ulici sa kvôli vhodným podmienkam autá rútili veľmi vysokými rýchlosťami a staré zjazdené spomaľovače pri materskej škole a podnikateľskom inkubátore už nedokázali dostatočne spomaliť tieto vozidlá. Ide o vysoko frekventovanú cestu a centrum obce, kde sa takmer vždy po ceste pohybujú cyklisti a chodci. Bolo potrebné zvýšiť bezpečnosť všetkých účastníkov dopravy. Na Novojelčanskej ulici v križovatke so Slnečnou ulicou bolo potrebné spomaliť dopravu, nakoľko sa križovatka nachádza v neprehľadnej zákrute a vozidlá sa po Novojelčanskej ulici obomi smermi pohybovali veľkými rýchlosťami. Pritom vozovka v danom úseku nie je dostatočne široká na potrebné výhybné manévre. Takto vznikali rôzne kritické situácie a bolo by len otázkou času, kým sa neudeje nejaká nehoda.  Ďalšie miesto spomaľovača na Novojelčanskej ulici je výjazd a vjazd do obce zo smeru z obce Hurbanova Ves. Keďže je to výjazd z obce, vozidlá sa už v obci pri jej opúšťaní pohybovali veľkou rýchlosťou a pri vjazde ešte stále nespomaľovali. Posledným miestom v tejto etape bola ulica Jahodná, na ktorej sa kvôli jej priamočiarosti, prehľadnosti a relatívnej rovinatosti vozovky nedodržiavala maximálna povolená rýchlosť.

 
Na základe schváleného dopravno-bezpečnostného projektu sme v tretí júlový týždeň v obci osádzali naplánované spomaľovače. Boli použité vankúšové spomaľovače, ktoré majú mnohé výhody oproti klasickým líniovým spomaľovacím prahom. Nespôsobujú taký  hluk pri prejazdoch vozidiel, sú efektívnejšie v spomaľovaní vozidiel, umožňujú prirodzené pretekanie dažďovej vody a pri šikmom nájazde nespôsobujú cyklistom žiadne výškové prekážky a je ľahké ich prekonať.

 

Týmito miestami sa naše plány upokojenia dopravy v obci nekončia. Pracujeme na ďalších miestach osadenia spomaľovacích prahov, nakoľko kritických a nebezpečných miest je v našej obci viac.

Musím s poľutovaním skonštatovať, že ktorákoľvek miestna komunikácia s lepším povrchom sa pre nezodpovedných vodičov stáva pretekárskou dráhou. Keďže obec nemá kompetencie a právomoc pokutovať za rýchlu jazdu vozidiel, musíme k tomuto problému pristupovať preventívnymi prostriedkami, ako sú rôzne prvky upokojenia dopravy.

 

V súčasnosti pracujeme aj na obmedzení neopodstatnenej nákladnej a nadrozmernej dopravy cez miestne komunikácie, ktorá je dlhodobým problémom našich občanov. Už čoskoro by sme mali dospieť s dopravným inšpektorátom v Galante k akceptovateľnému riešeniu.

 

A aby som nezabudol, čoskoro sa púšťame aj do realizácie prechodov pre chodcov pri základnej škole aby sme zvýšili bezpečnosť našich detí.

 

Verím, že všetky tieto opatrenia prispejú k vyššej bezpečnosti na cestách o ochrane nás všetkých.

 


Ing. Gabriel Kiš

starosta obce

- novinky e-mailom