Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Novoročný príhovor starostu obce (2021)Milí spoluobčania.

 

Dovoľte mi, aby som sa vám prihovoril na konci jedného z najnáročnejších rokov, aké si vôbec pamätáme. Už dlhé mesiace nežijeme svoj obvyklý život. Nemôžeme sa stretávať, nemôžeme organizovať naše tradičné spoločenské udalosti, ktoré nám vždy spríjemňovali naše životy. Nám všetkým tieto chvíle veľmi chýbajú. Situácia v ktorej sme, však určite raz pominie a vrátime sa k radostiam života tak ako pred pandémiou. Na druhej strane, sme sa vďaka tejto situácii presvedčili, že aj neistota a zložité životné situácie, v ktorých sme sa mnohí ocitli, sa vždy dajú zvládať, ak si budeme vzájomne pomáhať a podporovať sa. 

Chápem, že sa mnohí z vás v tomto čase boja s pandémiou obávate o svoje zdravie, o svoje živobytie, že mnohí z vás cítite zmätok a rozčarovanie z neistoty, ktorej čelíme. Nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách po celom svete zažívame  nevyhnutné dočasné obmedzenia našich práv a slobôd kvôli ochrane najdôležitejších hodnôt a to života a zdravia.  Aj keď je to v mnohých ohľadoch náročné, vydržme to, aby sme tento čas prečkali s čo najmenšími stratami na ľudských životoch, na našich vzťahoch a na našich priateľstvách. Nezabúdajme, že zodpovedným správaním, dodržiavaním nariadení, chránime nielen samých seba, ale aj našich najbližších, rodiny, susedov  a v podstate  všetkých okolo nás.   

Uvedomme si viac ako inokedy, že pocit pokoja a šťastia s rodinou je pre každého z nás veľkým darom.

 

Keď sa obzriem za rokom 2020, môžem povedať, že bol pre všetkých a rovnako aj pre samosprávy naozaj mimoriadne náročný. Preto sa chcem zo srdca poďakovať všetkým zamestnancom obce za ich prístup k práci , nasadenie a zodpovednosť. Napriek všetkým komplikáciám a obmedzeniam sa nám podarilo zrealizovať mnoho našich plánov na zveľadenie našej obce. Touto cestou sa chcem poďakovať aj všetkým zdravotníkom za ich obetavú prácu v týchto zložitých časoch. No našu vďaku si zaslúžia aj  učitelia, poštári, predavači a ďalšie dôležité profesie, ktoré sú v týchto časoch enormne zaťažené.

 

Chcem Vás všetkých poprosiť, aby sme mali v novom roku viac pochopenia pre potreby druhých, aby sme nešetrili úsmevom a rozdávali radosť ľuďom v našom okolí. Skúsme si viac pomáhať a menej kritizovať, tešiť sa z úspechov druhých a pomáhať ľuďom v ťažkých životných situáciách.

 

Milí Jelčania, chcel by som nám všetkým zaželať aby bol rok 2021 lepší ako tento končiaci rok, zároveň želám pevné zdravie, šťastie a lásku. Akokoľvek sa nám životné okolnosti menia, jedno nech ostane nemenné, dôležitosť ľudskosti v nás a medzi nami.

 

                                                                               starosta obce Jelka
                                                                                  Ing. Gabriel Kiš

 

 

 

- novinky e-mailom