Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » O OBCI » Kultúra
printer  vytlačiť  

Kultúra

    

Kultúrna referentka: Beáta Mészárosová  

        


Aktivity v kultúrnom dome

            
Pondelok: 
 

 •   9.00-10.00 - Jóga pre seniorov (zodpov.: Marianna Szabóová)
 • 17.00-18.00 - Spevokol: "Strieborná Jeseň" (zodpov.: Etelka Czinegeová)
 • 19.00-21.00 - Stretnutia spevákov ľudových piesní (zodpov.:Anna Farkas)
 • 19.00          - Stretnutia vedenia miestnej organizácie Csemadoku

 

          Utorok :

 • 13.00 - 16.00 - Hudobná škola: klavír, spev - Alexander Csabi, Dezider Hollósy
 • 18.15 - 20.00 - Jóga (zodpov.: Andrea Baráth)

 

            Streda:

 • 13.00-16.00 - Hudobná škola:klavír - Ladislav Bertók
 • 16.00-17.00 - Moderný tanec (zodpov.: Alexandra Kissová)
 • 17.00-18.00 - Moderný tanec (zodpov.: Alexandra Kissová)
 • 19.00          - Stretnutia spevákov populárnych piesní (zodpov.: Beáta Mészárosová)
 • 19.00          - Dychový súbor (zodpov.: Tamás Horváth)                                                                                   Totalica (zodpov.:  Tamás Horváth)


     Štvrtok:
 • 08.30-11.00 - Baby Club Jelka (zodpov: Veronika Hartlová)
 • 13.00-16.00 - Hudobná škola: klavír, gitara - Alexander Csabi, Arpád Hrotko
 • 19.00-21.00 - Citarový súbor Pengettyű  (zodpov.: Krisztina Némethová)


          
         Piatok:

 • 17.00-19.00 - Autoškola Vojtech Jurík
 • 18.00          - Folklórny tanec (zodpov.: Mária Szabó, Julianna Szakál)
 • 19.00          - Dychový súbor (zodpov.:Tamás Horváth)                                                                                    Totalica (zodpov.: Tamás Horváth)

 

          Sobota:

 

 • 14.00-17.00 - Klub dôchodcov (zodpov.:Jozef Kovács)

 Obecná knižnica je denne otvorená od 10:00 do 16:00 hodiny.


V kultúrnom dome sa organizujú rôzne kultúrne udalosti, ako: koncerty, divadelné predstavenia, spevácke večery, literárne besedy, tvorivé dielne pre deti.

Kontakt:
 • 031/7876 110 (Kultúrny dom)
 • mail: kultura@jelka.sk
- novinky e-mailom