Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Členenie obecného úradu
Ing. Gabriel Kiš
- Starosta obce | starosta@jelka.sk


Mgr. Zoltán Deák
- Zástupca starostu obce | zastupcastarostu@jelka.sk
Administratívny úsek obecného úradu Melinda Németh  Prednosta obecného úradu  prednosta@jelka.sk
 Ing. Enikő Morovik Eššek
 Stavebná agenda a pozemky  stavebnyurad@jelka.sk
 Sidónia Banková  Účtovníctvo  ekonom@jelka.sk
 PhDr. Nikoleta Molnáriová  Evidencia obyvateľstva, sociálne zabezpečenie  socialne@jelka.sk
 Agneša Madarásová  Mzdová agenda, odpadové a miestne hospodárstvo  pam@jelka.sk
 Scarlett Kováčová
 Dane a agenda cintorína  dane@jelka.sk
 Viola Ravaszová  Pokladňa  pokladna@jelka.sk
 Marta Szabóová  Matričný úrad a podateľňa  matrika@jelka.sk
 Mgr. Gabriela Horváthová  Kancelária starostu a právne oddelenie  pravne@jelka.sk

 

Kultúrny dom

 
Beáta Mészárosová Referentka kultúrneho domu  kultura@jelka.sk
Zdenka Pongráczová Knižnica v kultúrnom dome  kniznica@jelka.sk

   
- novinky e-mailom