Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Oznámenie o uložení listovej zásielky

  
Pre: Ján Tési, trvale bytom Jelka
Od: SLOVENSKÁ KONSOLIDAČNÁ a. s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
Pod číslom: OcÚJE-1802/2022
  
Menovanému má byť doručená písomnosť a môže si ju prevziať v podateľni Obecného úradu v Jelke, Mierová 959/17, 925 23 Jelka do 31.10.2022 (vrátane) počas pracovných dní v nasledovných časoch:
  
- v pondelok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod.,
- v utorok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
- v stredu od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 16:30 hod.,
- vo štvrtok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
- v piatok od 07:00 hod. do 12:00 hod..
 

Vyvesené: 12.10.2022

Zvesené:

 

V Jelke dňa 12.10.2022
 
Ing. Gabriel Kiš, starosta obce
- novinky e-mailom