ďťż
Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


printer  kinyomtatni  

Dobrovožný hasičský zbor obce - DHZO JelkaHOTLINE DHZO Jelka - 0910 440 110Predseda
- štatutárny zástupca DHZ, ktorý zastupuje DHZ a koná v jeho mene
MA. Attila Szüllő

Podpredseda – velitež
- zodpovedá za akcieschopnos hasičského zboru a pripravenos hasičskej techniky,
Tibor Varga

Podpredseda - prevencie
- zodpovedný za plnenie úloh výcvikového roku v oblasti protipožiarnej prevencii,
Mráz Pavol ml.

Tajomník
- vedie protokol došlej a odoslanej pošty, vybavuje korešpondenciu DHZ, o čom informuje predsedu DHZ, vedie kroniku DHZ, pokiaž DHZ nemá povereného člena na jej vedenie
Dionýz Szabó

Pokladník

- spravuje finančné prostriedky a evidenciu majetku DHZ
Pavol Mráz st.

Organizačný referent

– zodpovedá za organizovanie členov na brigádnické práce pri výstavbe a oprave hasičskej zbrojnice, vodných zdrojov, získavanie dobrovožných darcov krvi, zber odpadových surovín a pod., a za získavanie nových členov DHZ,
neobsadené

Referent mládeže

- venuje starostlivos rozvoju práce s mládežou v DHZ, plneniu podielu DHZ na výchove mladej generácie na základe uznesení orgánov DPO SR
Ravaszová Beáta, Ravasz Ervin, Csaba Kvarda

Strojník

- zabezpečuje údržbu hasičskej techniky a sledovanie vykonávania opráv hasičskej techniky, výstroja a výzbroje, resp. za organizovanie údržby hasičskej zbrojnice
Tibor Varga, Pavol Mráz st., Ladislav Süll, Jozef Rémai st., Mráz Igor


Fotogaléria
- E-mail értesítések 

 

ďťż