Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


printer  kinyomtatni  

Kérelmek feldolgozása
  A kérelmek és panaszok beadásának módja


 • Lakossági panaszt ügyfélfogadási napokon adhatnak be a községi hivatalban. Elbírálásuk a törvény által előírt jogszabályok alapján történik.
 • Kérelmeket, javaslatokat és egyéb beadványokat szintén az ügyfélfogadási napokon kérjük beadni.


Valamennyi panasz, kérelem és javaslat elbírálása esetén a közigazgatási eljárás / §3 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní/ alapszabályainak megfelelően járunk el.

A beadható kérvények:

 • építkezési engedély kérvényezése
 • kolaudáció /vizsgálati minősítés/
 • épületek elhelyezésére vonatkozó kérelmek
 • kisebb épületek bejelentése

Az ügyintézés folyamata kérelmek esetén a következő:

 •  minden kérvényt írásban kell beadni a községi hivatalban
 •  a kérelmek a legközelebbi önkormányzati ülésen kerülnek tárgyalásra
 •  a kérelem elbírálásáról a kérelmező az önkormányzati ülést követő 10 napon belül kap értesítést, ezt a határidőt a polgármester 2 hónappal hosszabbíthatja meg, amennyiben jogi kérdések merülnek fel
 •  a kérelem elbírálásáról a községi hivatal írásban értesíti a kérelmezőt
 •  az anonim kérvényeket, javaslatokat a község saját megítélése alapján bírálja el a kérelem tartalmának függvényében
- E-mail értesítések