ďťż
Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


Jóka község polgármestere összehívja Jóka község 2022. évi 4. tervezett képviselő-testületi ülését, melyre 2022. október 5-én (szerdán) 18.00 órai kezdettel kerül sor a helyi községi hivatal tárgyalótermében.

29.09.2022
Stavebník Volodymyr Kovalenko, bytom Na úvrati 3488/18, 821 04 Bratislava, v zastúpení JUDr. Ing. Andrea Czvedlerová, Prvá ulica 17/132, 931 01 Šamorín, podal dňa 27.07.2022 na Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, žiados o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom Bungalov 1673“ v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní, na pozemku parc. č. 898/40 v katastrálnom území Jelka, v zastavanom území obce Jelka.

22.09.2022
Dňa 16.08.2022 sa uskutočnilo 1. neplánované zasadnutie obecného zastupitežstva obce Jelka v roku 2022. V článku nájdete zápisnicu zo zasadnutia obecného zastupitežstva, ako aj uznesenia, ktoré boli prijaté na predmetnom zasadnutí obecného zastupitežstva.

23.08.2022

- E-mail értesítések 

 

ďťż