ďťż
Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


printer  kinyomtatni  

Oznámenie o uložení listovej zásielky

  
Pre: Perla Pilová, Mierová 959/17, Jelka
Od: Všeobecná zdravotná poisovňa, a. s.
Pod číslom: OcÚJE-1844/2022
  
Menovanej má by doručená písomnos a môže si ju prevzia v podatežni Obecného úradu v Jelke, Mierová 959/17, 925 23 Jelka do 07.11.2022 (vrátane) počas pracovných dní v nasledovných časoch:
  
- v pondelok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod.,
- v utorok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
- v stredu od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 16:30 hod.,
- vo štvrtok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
- v piatok od 07:00 hod. do 12:00 hod..
 

Vyvesené: 19.10.2022

Zvesené:

 

V Jelke dňa 19.10.2022
 
Ing. Gabriel Kiš, starosta obce
- E-mail értesítések 

 

ďťż