ďťż
Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


Eseménynaptár

Helyi hírek jelentése

az összes jelentés
A szavazópolgár a speciális szavazási mód iránti kérelmét kizárólag telefonon jelentheti be a helyi választási bizottság jegyzőkönyvvezetőjének, leghamarabb 2022. október 24-én (hétfőn), a bejelentés végső határideje 2022. október 28. (péntek) 12.00 óra. Helyi választási bizottság jegyzőkönyvvezető PhDr. Nikoleta Molnáriová, telefonszám 031/7876 182.

21.10.2022

Stavebníci Zoltán Oroš a manželka Zita Orošová r. Csandalová, obaja bytom Slaná dolina 1436/35, 925 23 Jelka, podali dňa 23.09.2022 na Obecný úrad Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku žiados o dodatočné stavebné povolenie stavieb: „Rodinný dom - prístavba“. Stavba je začatá na pozemkoch parc. č. 1582/5 a 1582/11 v kat. území Jelka.

12.10.2022
Stavebníci Július Horváth, bytom Trhová 320/8, 925 23 Jelka a Silvia Škultétyová r. Škultétyová, bytom J. Dalloša 1353/37, 925 21 Sládkovičovo, podali dňa 24.08.2022 na Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, žiados o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Obnova rodinného domu“ na pozemkoch parc. č. 853/10 a 853/2 v katastrálnom území Jelka, v obci Jelka.

12.10.2022


Spomienková slávnos Medzi tradičné podujatia v našej obci patrí spomienková slávnos k výročiu deportácie našich spoluobčanov do Čiech a násilného vysídlenia do Maďarska.

11.10.2022
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante vyzýva fyzické a právnické osoby na vykonanie deratizácie v termíne od 24.10.2022 do 27.11.2022.

07.10.2022

- E-mail értesítések 

 

Počasie Jelka online